Trafiktillstånd för godstransport

Söker du en trafikansvarig som kan vara konsult åt er? Fyll i detta formulär för offert.

  Trafiktillstånd

  Trafiktillståndet är något av det absolut viktigaste i verksamheten när du bedriver godstransporter eller annan yrkesmässig trafik. Tillståndet är ett villkor för att överhuvudtaget arbeta med yrkesmässig trafik.

  Att skaffa ett giltigt trafiktillstånd kan vara en tidskrävande process som kräver ett stycke tålamod. Hur går du tillväga när du snabbt behöver få tag i ett trafiktillstånd för godstransport till din verksamhet? 

  Vi förmedlar externa trafikansvariga konsulter
  Det kan finnas många anledningar till att ett visst företag ännu inte ännu har ett giltigt trafiktillstånd: Kanske har du precis har startat upp verksamheten och tiden räcker inte till. Det kan också vara så att företaget inte uppfyllt alla krav som Transportstyrelsen ställer när de utför prövning av trafiktillståndet. 

  Det tar tid att samla in alla handlingar som krävs, avlägga examensprovet hos Trafikverket och sedan tar Transportstyrelsens handläggning tid, ofta får du räkna med att handläggningstiden oftast tar 4–9 veckor. I vissa fall uppstår det situationer där verksamheter varken har tid eller möjlighet att vara stillastående. Att låta godstransporterna stå stillastående under flera veckor utan ett giltigt trafiktillstånd kan bli onödigt dyrt för din verksamhet. Det är då vi på Trafiktillstånd.nu kommer in i bilden – vi har en lösning till dig som önskar komma igång med verksamheten snabbt! Vi förmedlar professionella externa trafikansvariga konsulter och ser till att du på på kortast möjliga tid kan rulla igång din verksamhet. 

  Låt inte bristen på ett giltigt trafiktillstånd sätta käppar i hjulet på din verksamhet – anlita en specialist som kan sin sak och som har alla nödvändiga handlingar som krävs. Vi ställer upp med en extern trafikkonsult i ditt företag så att du snabbt erhåller ett giltigt yrkestrafiktillstånd och därmed kan börja köra med omedelbar verkan med trafiktillstånd. 

  Våra konsulter kännetecknas av att de:

  • Avlagt proven i yrkeskunnande
  • Lång och gedigen erfarenhet inom yrkesmässig trafik och godstransporter
  • Uppfyller kraven på gott anseende, ekonomiska resurser och etablering

  Skräddarsydda lösningar

  Vi på Trafiktillstånd.nu vet att alla verksamheter ser olika ut och har olika behov. Vi anpassar våra lösningar efter dina önskemål och strävar efter att ge bästa service vid varje uppdrag vi åtar oss. Oavsett hur din unika situation ser ut så kan vi hjälpa dig med rätt lösning som passar din verksamhet.

  Har du för närvarande inget trafiktillstånd för godstrafik så har du möjlighet att anlita en trafikansvarig konsult. Kontakta oss för att få igång din verksamhet på nolltid.

  Vad är ett trafiktillstånd?

  Ett trafiktillstånd eller yrkestrafiktillstånd är olika beteckningar på samma sak. Tillståndet syftar på den licens som gör att förare och chaufförer lagligt sätt kan vara yrkesverksamma i trafiken. Vare sig om du kör godstrafik, linjetrafik, taxi eller arbetar som åkare så måste du enligt lagen inneha ett giltigt trafiktillstånd. 

  Detta betyder med andra ord att all yrkesmässig trafik som bedrivs mot betalning såväl som för allmänhetens tjänst, att föraren eller chauffören skall ha ett trafiktillstånd. Transportstyrelsen är myndighet som prövar om den sökande är lämplig att få ett tillstånd och om denne är lämplig att driva ett transportföretag. 

  När du ansöker om ett trafiktillstånd så behöver du uppfylla följande: krav på yrkeskunnande, gott anseende, fast etablering samt ekonomiska resurser. Det är dessutom viktigt din ansökan om trafiktillstånd styrks av verksamhetens firmatecknare eller verkställande direktör.

  Vad krävs för att få arbeta i trafiken?

  Det är ett väldigt ansvarsfullt arbete att köra godstransporter med lastbil och andra transportfordon. Det ställer höga krav på förarens kunskap såväl som skicklighet. Av denna anledningen finns det därmed också en lag och en förordning som reglerar kraven på yrkesförarkompetens. Denna lag omfattar krav på grundutbildning, som efter ett godkänt prov leder till ett yrkesförarbevis som gäller i fem år. Chauffören behöver sedan förnya detta bevis vart femte år genom att genomföra en fortbildning som innefattar minimum 35 timmar. Yrkesförarkompetens och fortbildning är därmed en nödvändighet som varje yrkeschaufför måste inneha.

  Det är specifika krav som ska uppfyllas för att få ett trafiktillstånd och nedan kan du läsa mer om dessa krav ytterligare:

  Yrkeskunnande – Minst en person på företaget behöver ha särskilt ansvar för transportverksamheten, vilket med andra är yrkeskunnande. Om du är anställd, så kan detta exempelvis vara din chef. Är du egenföretagare är det du själv som innehar yrkeskunnandet.

  Kunskapsprov – För att få bli trafikansvarig måste du fått godkänt på ett skriftligt examensprov som består av två delprov. Dessa delprov görs på ett av Trafikverkets förarprovskontor. För att få godkänt på proven behöver du ha kunskaper om bland annat civilrätt, socialrätt, handelsrätt, trafiksäkerhet såväl som kommersiell och ekonomisk ledning av ett bolag. 

  De flesta väljer även att gå en kortare utbildning i yrkeskunnande hos en branschorganisation eller något privat utbildningsföretag för att förbereda sig inför proven. Viktigt att ha i åtanke inför proven är också att dessa är branschanpassade och att det därmed ställs olika krav för persontransporter och godstransporter.

  Bägge delprov måste vara genomförda inom loppet av en månad från det första godkännandet. Proven bokas via Transportstyrelsens hemsida.

  Kravet om gott anseende – Transportstyrelsen kommer göra en helhetsbedömning för att avgöra om du är lämpad som yrkeschaufför. Detta gör de genom att undersöka om du finns med i exempelvis Kronofogdens register, vägtrafikregistret eller belastningsregistret. Det kan också vara bra att känna till att Trafikverket samarbetar med olika myndigheter som: Åklagarmyndigheten, Skatteverket och konkursförvaltare. Om du tidigare har varit försatt i konkurs, utfört allvarliga brott eller haft skulder hos kronofogden eller så kommer dina därmed din möjlighet för att ansökan blir godkänd att minska.

  Tillräckliga ekonomiska resurser – Du behöver kunna uppvisa att du har tillräckligt bra ekonomiska resurser för att starta upp och driva ett eget företag. Därmed finns det krav om att dina kapital och reserver ska minst ska vara 9000 euro för ett fordon och ytterligare 5000 euro för varje fordon som därutöver tillkommer. Du behöver också kunna styrka dina ekonomiska resurser årligen som ska bekräftas av en godkänd revisor eller redovisningskonsult.

  Vem kan ansöka ett trafiktillstånd?

  Vem som kan ansöka för att bli trafikansvarig beror på en rad olika faktorer, till exempel vilken företagsform du har. Hos juridiska personer som innehar trafiktillstånd måste det finnas en trafikansvarig. Den som ska ha yrkeskunnandet är den individ som ansvarar för godstransport verksamheten.

  Det går även utmärkt att söka trafiktillstånd för aktiebolag, och då är det viktigt att viktigt du anger vem eller vilka individer som är aktieägare. Detta eftersom Transportstyrelsen först påbörjar den fullständiga prövningen när alla uppgifter har inkommit.

  När det kommer till ekonomiska föreningar är det vanligtvis företagets vd som är trafikansvarig. Om det inte finns någon vd på företaget så behöver man utse en styrelseledamot som trafikansvarig.

  Hur lång är handlingstiden?

  Transportstyrelsen påbörjar prövningen och handläggningen av ditt ärende cirka fyra till nio veckor från den dag du skickat in ansökan och betalar. Så snart prövningen av ditt ärende är klar kommer du att få ditt beslut. Beslutet skickas ut till tillståndshavaren med traditionell post. Om en individ mot förmodan skulle olämplighetsförklaras så kommer också beslutet skickas ut till denna personen. Om du får ett positivt beslut gällande trafiktillståndet, så kommer detta att börja gälla under samma dag som Transportstyrelsen registrerar detta.

  Hur länge är ett trafiktillstånd för godstrafik giltigt och hur förnyar med det?

  Ett trafiktillstånd gäller tillsvidare om inget annat sägs. Vid särskilda skäl, kommer trafiktillståndet begränsas till en viss tidsram. Det går även också bra att förnya ett trafiktillstånd, och det är rekommenderat att du skicka in ansökan om att förnya ett tillstånd senast en månad innan giltighetstiden för det äldre tillståndet löper ut. Då kommer du utan problem kunna fortsätta bedriva godstrafik till dess att ansökningsärendet blir avgjort.

  Om du befinner dig i en situation där du inte har tid att genomföra proven så har du möjlighet att anlita en extern trafikansvarig konsult. Hos oss på Trafiktillstand.nu kan du snabbt få hjälp med att hyra in en extern trafikansvarig konsult som hjälper dig med ett trafiktillstånd för godstransporter. Vi förmedlar professionella trafikansvariga konsulter på nolltid. Våra trafikansvariga konsulter har avlagt proven i yrkeskunnande som krävs för att få trafiktillstånd för gods, vilket betyder att de som externa trafikansvariga konsulter kan kliva in och hjälpa dig i din verksamhet.

  Goda skäl till att skaffa ett trafiktillstånd:

  • Innehav av trafiktillstånd ger ett professionellt intryck samt större respekt hos den övriga gods transportnäringen.
  • När du har ett trafiktillstånd behöver du aldrig fundera huruvida du kan ta ett visst uppdrag eller inte.
  • Du slipper problem vid poliskontroller.

  Om du är i behov av ett trafiktillstånd för godstrafik så har du kommit helt rätt. Kontakta oss för att få hjälp med att anlita en trafikansvarig konsult. 

  Om oss

  Vår sajt är tänkt att fungera som en guide om trafiktillstånd som samlar all viktig information på ett ställe – allt om hur du går tillväga för att anlita en extern trafikansvarig konsult till vad som krävs för att ansöka om ett trafiktillstånd. Vi hjälper dig gärna och med att besvara dina frågor gällande trafiktillstånd.