Vi förmedlar trafikansvarig konsulter

Söker du en trafikansvarig konsult för ditt trafiktillstånd?

  Trafikansvarig konsult

  • En tjänst för den som varken har tid, ork, kan eller som väntar på att få ett trafiktillstånd.

  Om ditt företag har svårt att få ett eget godkännande av yrkeskunnande kan det vara en god idé att se sig om efter andra alternativ. En trafikansvarig konsult är då en väldigt enkel, snabb och smidig lösning.

  När du behöver hjälp med att hitta en trafikansvarig konsult är det mycket viktigt att du vänder dig till en seriös och pålitlig aktör med stor erfarenhet av branschen. Vi på Trafiktillstånd.nu har lång erfarenhet av transportbranschen och vi specialiserar oss på att förmedla externa trafikansvariga konsulter till företag som inte själva innehar ett trafiktillstånd.

  När du ont om tid och har inte själv möjlighet att lösa det yrkeskunnande som krävs för att få vara trafikansvarig i ditt trafiktillstånd, så kan vi snabbt komma till din undsättning. Vi vet att din är dyrbar och vi förstår att du vill få igång verksamheten så snabbt som möjligt, eftersom få verksamheter har råd att vara stillastående en längre tid.  Vi förmedlar kvalificerade externa trafikansvariga konsulter när du har behov för det.

  Fördelar med att anlita en trafikansvarig konsult

  Att anlita en trafikansvarig konsult har många fördelar och där de mest självklara är att du själv slipper lägga ned tid och energi på att avlägga det obligatoriska provet hos Trafikverket, samt att samla in de nödvändiga handlingarna som behövs. Du är säkert medveten om att det kräver en del tidsplanering och tålamod för att själv ansöka om ett trafiktillstånd och många verksamheter upplever att det är krångligt. Vi avlastar dig med allt detta så att du istället kan fokusera på driften av verksamheten.

  Låt inte saknaden på ett godkänt trafiktillstånd sätta stopp på ditt företag – anlita istället en expert på trafiktillstånd som på ett snabbt och effektivt sätt kan få igång din verksamhet. Vi förmedlar externa konsulter med trafiktillstånd samt hjälper dig med alla nödvändiga handlingar som krävs. Vi ställer upp med en extern trafikkonsult i din verksamhet så att du smidigt erhåller ett giltigt yrkestrafiktillstånd och därmed kan börja köra med omedelbar verkan. Vi arbetar endast med konsulter som kännetecknas av professionalism, stort engagemang och som inger förtroende. 

  Alla våra trafikansvariga konsulter har avlagt examensproven i yrkeskunnande som krävs för att få trafiktillstånd för gods. Detta betyder att de som externa trafikansvariga konsulter kan kliva in och hjälpa dig i din verksamhet.

  Detta kännetecknar våra konsulter:

  • Avlagt proven i yrkeskunnande
  • Lång och gedigen erfarenhet inom yrkesmässig trafik och godstransporter
  • Uppfyller kraven på gott anseende, ekonomiska resurser och etablering

  Så här anlitar du en trafikansvarig konsult

  Det första steget är att fylla i kontaktformuläret via vår hemsida eller ta kontakt via mejl för att vi ska kunna hjälpa dig. Vi kommer därefter överens om ett upplägg som gynnar båda parterna. Er verksamhet och den blivande trafikansvariga ingår ett konsultavtal som inkluderar konsultens uppdrag som trafikansvarig. Detta skrivs enligt Europaparlamentets och Rådets förordning (EG) nr 1071/2009 artikel 4.

  När konsultavtalet är undertecknat ska detta bifogas i ansökan om trafiktillståndet till Transportstyrelsen. Härefter är det dags för att invänta prövningen av Transportstyrelsen som även tar beslutet gällande ärendet. 

  Följande krävs av en trafikansvarig konsult

  • Fordonsunderhåll
  • Grundläggande räkenskaper
  • Kontroll av transportdokument samt transportavtal
  • Utförande av kontroll av säkerhetsrutiner
  • Transportplanering för såväl förare som fordon

  Vårt ansvar

  Vi på Trafiktillstånd.nu riktar oss främst till de verksamheter som bedriver godstransporter som ännu inte har ett trafiktillstånd på plats, samt till de firmor som har påbörjat processen med att förnya deras trafiktillstånd. Inget jobb är för litet eller för stort för oss – vi åtar oss både kortare uppdrag och uppdrag som sträcker sig över längre tidsperioder. Vi är en partner att räkna med i vått och torrt och vår strävan är att göra varje kund nöjd. För oss är det av högsta vikt att du känner dig trygg när du anlitar oss, och vi går gärna den extra milen om det behövs.

  Vi förmedlar professionella trafikansvariga konsulter som hjälper din verksamhet med de krav som idag ställs på verksamheter inom transportbranschen. Vi ser till att du snabbt blir beviljad ett trafiktillstånd – så att du kan köra igång driften av din verksamhet.

   Ta kontakt med oss så hjälper vi dig vidare.